RECURSOS

En aquesta secció compartim aquells recursos que pensem us poden ajudar a implementar el projecte.

Aquests provenen de compartir sabers i experiències amb els educadors/es dels diferents projectes. Agraïm la seva capacitat de transformar, millorar i crear nous recursos, i la generositat de compartir-los.

Els organitzem en tres apartats:

 1. Activitats . Aquestes les agrupem seguint les quatre fases previstes per la metodologia de Teixint Fils d’Emocions: sensibilització, motivació, procés creatiu i  projecció social.
 2. Publicacions
 3. Links d’interès

FONAMENTACIÓ PEDAGÒGICA

Aquest és un projecte amb una fonamentació pedagògica profunda i transformadora que, des de la persona cap a la comunitat, permet aprofundir en la cultura de pau i la cohesió social dins i fora de l’aula.

Enumerem aquells aspectes clau en els quals es fonamenta pedagògicament:

 1. Rol  de la persona que fa de facilitadora  i/o  mestra: escolta i acompanya.
 2. Vincle pedagògic entre infant i adult.
 3. Procés creatiu INDIVIDUAL I GRUPAL: produccions artístiques a través de diversos llenguatges artístics. 
 4. Enfocament sistèmic: pedagogia de la pau, visió sociocrítica.
 5. Projecció social:  intercanvis  inter-institucionals i entre actors d’una mateixa comunitat (barri/poble) i d’arreu.
 6. Enfocament competencial. Projecte transversal que permet incidir en diverses competències bàsiques.
 7. Cosir les noves tecnologies amb teles, fils i agulles: arpilleres com a eina pedagògica per treballar des de diverses àrees curriculars.
 8. Treball pedagògic inter-cicles.
 9. Aprenentatge cooperatiu.