Links d’interès

Aquí trobaràs més recursos que et permeten treballar aspectes com l’educació emocional, conèixer eines per a l’abordatge de temes controvertits dins de la classe, trobar dinàmiques per a treballar competències bàsiques de forma creativa i divertida; transformant l’aprenentatge en una experiència significativa que dota a l’estudiant de capacitats i habilitats per a la vida.

Arpilleres

  • Arpilleres de Catalunya: Espai on es comparteixen experiències i notícies entorn de les arpilleres de Catalunya.
  • Conflict Textiles: Conflict Textiles alberga una gran col·lecció de productes tèxtils internacionals, exposicions i esdeveniments associats, tots ells centrats en elements de conflictes i abusos dels drets humans.
  • Els nens i nenes cosim la pau. Projecte realitzat per l’organització Ekimen 2000 per optar a la subvenció de el Departament de Justícia i Administració Pública: Direcció de Drets Humans. Ekimen 2000 és una organització de professionals de l’País Basc altament qualificats, multidisciplinar i multiprofessional, que ofereix serveis integrals d’assessoria, investigació, formació i tractaments en l’àrea de drets humans i salut mental.
  • Memorarte: col·lectiu de brodadores residents a Xile que creen peces per la promoció, difusió i defensa dels drets humans.
  • STITCHED VOICES: espai de reflexió sobre el paper dels tèxtils a la política en general, i la política violenta o militaritzada més específicament.

Noviolencia

  • Educación para la solidaridad: web educatiu amb recursos per a docents en temes d’història, ciència, política i economia, creativitat, no-violència, drets humans.

Diversitat

  • “Icones per a la diversitat”: és un projecte que promou el respecte i la celebració de la diversitat a través de la creació d’unes icones lliures d’estereotips i prejudicis. Font: Elaborat per l’Associació Matriu en col·laboració amb Waitala.

Educació emocional

Paz y provenció

  • Associació Teixint Fils d’Emocions: És una web que promou iniciatives de formació i intercanvi cultural a nivell boja (Estat Espanyol) i internacional. Promou la convivència, el diàleg, la interculturalitat, equitat i igualtat de gènere amb una mirada transformadora i inclusiva. En el seu projecte educARTE genera recursos didàctics per a treballar des de la metodologia sociafectiva i el programa d’educació emocional SAFE, temes com la transformació de conflictes, les pràctiques restauratives i la comunicació noviolenta.
  • Edualter: Xarxa de recursos educatius per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat. Té un apartat de materials i bibliografia sobre educació per a la pau i en el conflicte.