UD1: Dones,
Pau i Seguretat

En aquest document trobareu descrits els objectius, continguts, competències i l’esquema de la unitat.

Intenció educativa:
Identificar els conflictes armats actuals al món i prendre consciència del seu impacte sobre les persones, i com les guerres afecten de manera diferent a homes i dones.

Resum:
A partir d’una pluja d’idees del grup-classe, s’identificarà què sap l’alumnat de les guerres actuals al món i se situaran els conflictes armats vigents en un mapamundi (activitat 1). A continuació, mitjançant una dinàmica en grups reduïts es treballarà l’impacte de les guerres sobre les persones (activitat 2).

Intenció educativa:
Prendre consciència de la importància de la societat civil per mobilitzar-se per la defensa dels drets humans i per la construcció de la pau. Reflexionar sobre el rol de les dones en aquestes iniciatives.

Resum:
A partir d’una dinàmica en petit grup, l’alumnat coneix moviments de resistència o de mobilitzacions ciutadanes de diferents parts del món (activitat 1). A continuació, a partir d’unes imatges  es tractarà la participació de les dones en  iniciatives de pau  (activitat 2).

Intenció educativa:
Empatitzar amb la lluita a favor de la pau a través del contacte directe amb una activista que ha viscut un conflicte armat.

Resum:
L’alumnat, després d’haver-se familiaritzat amb la temàtica, conversa amb una activista.

Intenció educativa:
Entendre el concepte de violència des d’una perspectiva àmplia (directa, cultural i estructural). Adonar-nos que nosaltres també rebem/exercim violències.

Resum:
A partir d’algunes imatges es debat sobre el concepte de violència. S’introdueix el triangle de les violències i en petits grups han d’aprofundir-hi a partir d’imatges i de buscar exemples. 

UD2: Incidència per la justícia
global a través de les xarxes socials

En aquest document trobareu descrits els objectius, continguts, competències i l’esquema de la unitat.

Intenció educativa:
Reflexionar sobre l’ús de les xarxes socials per intervenir en causes socials.

Resum:
A partir d’una dinàmica grupal s’identifiquen les diferents xarxes socials, els seu funcionament i les possibilitats d’ús en campanyes d’incidència.

Intenció educativa:
Articular els coneixements sobre xarxes socials en un projecte grupal que busqui incidir en una causa social.

Resum:
A partir dels coneixements adquirits en la primera sessió sobre xarxes socials i l’ús per incidir en causes socials, l’alumnat planteja projectes i idees en els que volen treballar i una estratègia per generar continguts i dinamitzar-la a través de les xarxes socials.

Intenció educativa:
Aprendre a utilitzar l’editor de vídeos i editar-los.

Resum:
Aquesta sessió es dedica a l’edició dels vídeos de les campanyes d’incidència proposades per l’alumnat.

Intenció educativa:
Compartir els vídeos i iniciar la comunicació i difusió de la campanya.

Resum:
En aquesta sessió els grups mostren els seus vídeos i es debaten accions de llançament de la campanya a les xarxes socials. 

Experiències compartides

Coneix com altres centres
han aplicat la unitat didàctica: